f1bdb5c2e51707e2855b1e2e9a0d2038
-------------------------------------

" "
-------------------------------------

BBS
-------------------------------------


-------------------------------------

C 90 -
-------------------------------------


-------------------------------------

,
-------------------------------------! :
!

, !
, ALL.

, , , . 580, 8080, Z80, 1686, 8088, 8086, 80286, 80386 ... , , . , , .

, . , 90- : .

, - , . , , .

, , , , . , .

, , . "".

! , . , , ( 2000 )- . !!!!!!!!!!!!

, !!!

: povervs.

BBS : O D E S S A -
 

───────┐

To All:│ p p BBS p

───────┘( p BBS )

FIDO BBS.

, p BBS BBS List,

BBS NetMail' FIDO.

_HH_ : p __ -

. ' !

p pp: 7 p.

H p:

- p! ...

etc.

BBSList.

, __.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

!

. 33-63-30 BBS "InDoor Games"

, .

, SysOp InDoor Games BBS.

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬────────┬─────────────┬───────┬───────────┬───────┐

Name │ Phone Time │ Speed │ Protocols │ FIDO

├─────────────────────────┼────────┼──────┬──────┼───────┼───────────┼───────┤

BBS │ Data │ Work │ Week │ Max │ V42B,MNP │2:467/ │

SysOp │ Voice day │ end │ Min │ V32B,HST │rserved│

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Tesseract Corner │28-04-08│ 21-09│ CM 2400 │ V22B 2

│ Yury Semenov

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ SoftBANK Station │63-63-08│ 21-09│ 21-09│ 14400 │ MNP,V42B │ 7

│ Alexander Kcholodov 1200 │ HST

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Black C(A)T │24-78-62│ 23-09│ 23-09│ 14400 │ MNP,V42B │ 19

│ Andrej Sortynia │24-78-62│ 18-22│ 18-22│ 2400 │ HST

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Curious Students Line#1 │22-40-40│ CM CM │ 14400 │ MNP,V42B │ 20

│ Pavel Shtemenko 300 │ V32B

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Curious Students Line#2 │28-86-03│ 18-09│ CM 2400 │ V22B 22

│ Pavel Shtemenko 300 │ MNP

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ CITEK #1 │29-60-57│ CM CM │ 19200 │ MNP,V42B 23

│ Yury Proudious │29-60-96│ 09-18│ 09-18│ 2400 │ V32T

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ InDoor Games/2 │32-32-25│ 19-08│ 19-08│ 21600 │ V42,V32T, │ 32

│ Andrew Golovchenko │32-01-82│ 11-17│ None │ 4800 │ V32B,HST

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Sea Cadets │33-72-55│ 00-06│ 00-06│ 14400 │ MNP,V42B │ 33

│ Andrew Semikov │33-72-55│ 19-22│ 19-22│ 4800 │ V32B

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ SLS-Home │23-27-07│ 00-06│ 00-06│ 2400 │ V22B 41

│ Leonid A. Kulbiy

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Retaliator Station │32-49-35│ 21-08│ CM 2400 │ V22B 42

│ Leonid A. Kulbiy

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Mute Raven │22-19-41│ CM CM │ 14400 │ MNP,V42B │ 67

│ Sergey Kutsenko 2400 │ V32B

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Cold Tea │24-50-12│ CM CM │ 14400 │ MNP,V42B │ 79

│ Alex Rassoha │28-22-49│ 09-18│ None │ V32B

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Cold Tea │28-22-16│ CM CM 2400 │ MNP,V42B │ 79

│ Alex Rassoha

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Digital Continent │23-54-18│ CM CM │ 16800 │ MNP,V42B │ 84

│ Sergey Dubenco │45-64-83│ 21-01│ 20-24│ 300 │ V32B,HST │

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

HH H !

│ Deep Station │24-35-22│ 00-07│ 00-07│ ##### │ MNP,V42B │ 2.50

│ Alexander Kazakov │24-35-22│ 18-21│ 18-21│ ##### │ V32B

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Kaggi Karr │23-42-40│ 21-07│ 21-07│ 2400 │ V22B,MNP─┐│ 10.31 │

│ Leonid Karpichev │23-42-40│ 11-19│ None │ 1200 │ (PROGRAM)┘│

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Pavel Brigadir │67-74-29│ 23-07│ 00-08│ 2400 │ V22B,MNP │ 26.11 │

│ Denjeres │67-74-29│ 21-23│ 21-23│ 300 │

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ First Angle │47-45-92│ 00-06│ 00-07│ 21600 │ V42,V32T, │ 32.51 │

│ Vladislav Kosarev │47-45-92│ 18-22│ 18-22│ 2400 │ V32B,HST ^^

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Black&White │22-97-01│ 00-06│ 00-06│ 14400 │ V42B,MNP │ 33.5

│ Evgeny Nedzvetsky │22-97-01│ 20-22│ 20-22│ 2400 │ V32B

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Igor Timashkov │69-75-19│ 10-18│ None │ 14400 │ V42B,MNP │ 71.19 │

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ Logic │54-92-58│ 00-06│ 00-07│ 21600 │ V42,V32T, │ 84.11 │

│ Dmitriy Nikolaev │54-92-58│ 2400 │ V32B,HST

├─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────┤

│ TeNeT │26-69-97│ CM CM │ 28800 │ V32B,V34 │None

│ Oleg Eliseev None 1200 │ HST,V42B

├─────────────────────────┼────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴───────┤

│ OWL H

│ Nick Minchenco !

├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤

!!! |

| BBS Curios Students Line I |

| p 2400 Linux |

| :( Viktor Nirvana |

|============================================================================|

| Citek OnLine fiDo |

| 2400, |

| :( Viktor Nirvana |

|============================================================================|

p BBS.

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CM - BBS p p.

^ - BBS .

^^ - BBS WHQ of GTHG, - BBS p p VGA Planets.

! - New BBS.

# - , BBS :-(

---------------------------------------------

Andrew Golovchenko, Evgeny Nedzvetsky, Sergey Dubenco,

Slava Feldman, Yury Proudious, Alexey Yurchenko

p .

With Best Regards, Andy aka BuBa.

 
 
 
, . .
 
   
 
 (: 0)
(5)  
 
 
 


-. !
...
.
, .
.
.
12017 (3)
2017 (1)
2017 (1)
2017 (5)
2015 (1)
2015 (8)


2008 , , - - .